Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę  usługi

 1.Opis przedmiotu zamówienia:

 Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu, który  będzie odpowiedzialny za należyte wydatkowanie środków finansowych budżetu projektu. Do szczegółowych obowiązków Koordynatora ds. finansowych – księgowego projektu będzie należało:

- zarządzanie budżetem projektu i nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,

- opracowanie procedur kontroli postępu finansowego projektu,

Więcej...

Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  poszukuje się osób  do:

Usługi wykonania  czynności polegających na:
aktywizowaniu/opiece/motywowaniu/obsłudze pacjentów w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin w trakcje  organizowanej Spartakiady transgranicznej w ramach projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej"

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa organizacji Spartakiady Transgranicznej Akademii Psychiatrii Aktywnej w dniach 20-23.09.2016 którą składają się:

  1. Wynajem ośrodka na spartakiadę wraz z noclegami i wyżywieniem.
  2. Wynajem autokarów
  3. Występy zespołów artystycznych

Więcej...

Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  poszukuje się osób/firm  do:

Usługi wykonania  czynności polegających na:
aktywizowaniu/opiece/motywowaniu/obsłudze pacjentów w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin w trakcje  organizowanej Spartakiady transgranicznej w ramach projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej".

Więcej...

Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalista ds. Obsługi prawnej – czuwanie nad prawidłowością wszystkich działań związanych z realizacją projektu. na podstawie wniosku o dofinansowanie załączonego do otrzymanej Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2014r.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych

Więcej...

Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalista ds. Obsługi prawnej – czuwanie nad prawidłowością wszystkich działań związanych z realizacją projektu. na podstawie wniosku o dofinansowanie załączonego do otrzymanej Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2014r

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Więcej...

Zapytanie ofertowe Specjalista ds. Obsługi prawnej

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalista ds. Obsługi prawnej – czuwanie nad prawidłowością wszystkich działań związanych z realizacją projektu. na podstawie wniosku o dofinansowanie załączonego do otrzymanej Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2014r

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. finansowych - księgowy projektu, który będzie odpowiedzialny za należyte wydatkowanie środków finansowych budżetu projektu.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań miękkich projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. działań miękkich projektu, który będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie działań miękkich skierowany do wszystkich interesariuszy projektu.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. działań promocyjnych projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynatora ds. działań promocyjnych projektu, który będzie odpowiedzialny za przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz projektu oraz promocję projektu różnymi kanałami.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. zamówień

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. zamówień będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenia procedury zakupu sprzętów w ramach projektu zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Koordynator ds. finansowych – starszy księgowy projektu, który będzie odpowiedzialny za należyte wydatkowanie środków finansowych budżetu projektu.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Asystenta kierownika projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Asystenta kierownika projektu, który będzie odpowiedzialny za pomoc kierownikowi projektu w zarządzaniu i prowadzeniu projektu. Podstawowym obowiązkiem Asystenta będzie pomoc w nadzorze nad projektem aby był realizowany zgodnie z założonym planem, budżetem i zamknął się w wyznaczonych ramach czasowych. Asystent będzie współodpowiedzialny za dostarczenie końcowych rezultatów projektu oraz osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentacji aplikacyjnej.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Kierownik projektu

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i prowadzenie projektu. Podstawowym obowiązkiem Kierownika będzie zagwarantowanie aby projekt był realizowany zgodnie z założonym planem, budżetem i zamknął się w wyznaczonych ramach czasowych. Również Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za dostarczenie końcowych rezultatów projektu oraz osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentacji aplikacyjnej.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Nadzór Inwestorski

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i prowadzenia strony www

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalisty ds. promocji i prowadzenia strony www internetowej - prowadzenie strony www projektu.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja konferencji – wyżywienie 120 osób uczestników konferencji „półmetkowej” podsumowującej projekt.

Więcej...

Ogłoszenie – usługa aktywizacji/opieki/motywacji

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poszukuje się osób/firm do...

Więcej...

Zapytanie ofertowe Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostawa: Biuletyn informacyjny o punkcie wsparcia – 2000 sztuk.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa organizacji Spartakiady Transgranicznej Akademii Psychiatrii Aktywnej w dniach 14-17.06.2015 którą składają się:

  1. Wynajem ośrodka na spartakiadę wraz z noclegami i wyżywieniem.
  2. Wynajem autokarów
  3. Występy zespołów artystycznych

Więcej...

Zapytanie ofertowe na projekt zamienny

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa opracowania projektu zamiennego budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku technicznego przy ul. Reja 67A wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Więcej...

Ogłoszenie – usługa opieki nad pacjentami w trakcie spartakiady

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poszukuje się osób/firm do: usługi wykonania czynności polegających na...

Więcej...

Ogłoszenie (zapytanie ofertowe) – koordynator ds. zamówień publicznych

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 SPSPZOZ w Suwałkach kieruje ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

Więcej...

Ogłoszenie – usługa doradztwa

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poszukuje się osób/firm do n/w doradztwa

Więcej...