ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI – WYŻYWIENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja konferencji – wyżywienie dla 120 osób uczestników konferencji kończącej projekt.

2. Termin realizacji zamówienia: kwiecień  2017r

3. Okres gwarancji: nd

4. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku do zamawiającego.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

 

Miejsce przygotowania usługi:

Nowy obiekt Szpitala Psychiatrycznego ul. Reja 67A,  godz. 10: 00 (sale wskazana przez Zamawiającego), należy we własnym zakresie dostarczyć nakrycia (serwety białe) i całą zastawę, serwetki jednorazowe. Oferta na całość z uwzględnieniem: podanych osób, różnych dań ciepłych (podgrzewanych), różnych dań zimnych, różnych przekąsek, różnych deserów, różnych napojów, różnych ciast/ciastek, różnych owoców. Pozostawienie porządku po zakończeniu. Oferta powinna uwzględniać koszty zniszczenia/uszkodzenia pomieszczenia/pomieszczeń podczas organizacji poczęstunku – wg kosztu naprawy.

Inne informacje:

             Ciągły serwis kawowy wraz z napojami + słodki poczęstunek dla 120 osób dostępny od godz. 9.30 do zakończenia spotkania (bez obsługi kelnerskiej) - stół szwedzki

             Poczęstunek dla 120 osób: podany w zastawie, wystrój stołu szwedzkiego, obsługa kelnerska

Informacji w sprawie udzielają: Katarzyna Bezdziecka tel. 87 562 64 06 i Marek Wasilewski tel. 87 562 64 05

6. Sposób przygotowania oferty:

a)            Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.

b)           Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c)            Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie”

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017r. w formie:

-              pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).

-              faxem na numer: 87 562 64 02

-              w wersji elektronicznej na e-mail: kbezdziecka@spspzoz.pl

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - wyżywienie

Wróć