Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa organizacji Spartakiady Transgranicznej Akademii Psychiatrii Aktywnej w dniach 20-23.09.2016 którą składają się:

 1. Wynajem ośrodka na spartakiadę wraz z noclegami i wyżywieniem.
 2. Wynajem autokarów
 3. Występy zespołów artystycznych

Ad.1. Planowana ilość uczestników: 200 osób w tym również osoby niepełnosprawne umysłowo i ruchowo.

Ad.2. Planowana ilość przejechanych kilometrów :600 km, zapewnienie transportu dla 200 osób w tym dla osób niepełnosprawnych, autokary do dyspozycji od 8:00 w dniu 20.09.2016 do 23.09.2016 do godz. 18:00.

Ad.3. Powinny wystąpić co najmniej 4 zespoły o różnorodnym repertuarze. Występy w dniach 20.09.2016-23.09.2016r.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20.09.2016-23.09.2016r
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 14 dni od wpływu rachunku/faktury do zamawiającego.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: oceniana jest cena brutto oferty, ośrodek powinien: być wyposażony w zaplecze rekraacyjno sportowe ze sprzętem, ogrodzony, chroniony, monitorowany, w w/w terminie w obiekcie nie mogą przebywać inne zorganizowane grupy, w ramach oferty należy uwzględnić ubezpieczenie uczestników, dyspozycyjność autokarów 24h, wyżywienie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, soki, woda niegazowana, przy wyjazdach prowiant. Informacje szczegółowe i plan spartakiady u Kierownika projektuMarek Wasilewski
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady”
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady

Zapytanie ofertowe na Organizacja Spartakiady zał.

Wróć