Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja konferencji – wyżywienie 120 osób uczestników konferencji „półmetkowej” podsumowującej projekt.

Termin realizacji zamówienia: 09.10.2015r.

 1. Okres gwarancji: nd
 2. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu faktury/rachunku do zamawiającego.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: Miejsce przygotowania usługi: ul. Szpitalna 62 godz. 8:00(sala wskazana przez Zamawiającego), należy we własnym zakresie dostarczyć stoły, krzesła nakrycia i całą zastawę. Oferta na całość z uwzględnieniem: podanych osób, różnych dań ciepłych(podgrzewanych), różnych dań zimnych, różnych przekąsek, różnych deserów, różnych napojów, różnych ciast, różnych owoców. Pozostawienie porządku po zakończeniu. Oferta powinna uwzględniać koszty zniszczenia/uszkodzenia pomieszczenia/pomieszczeń podczas organizacji poczęstunku – wg kosztu naprawy. Inne informacje – na miejscu w SPSPZOZ Suwałki.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 7. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie”
 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2015r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie

Zapytanie ofertowe na Organizacja konferencji – wyżywienie zał.

Wróć