Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poszukuje się osób do:

Usługi wykonania czynności polegających na:

aktywizowaniu/opiece/motywowaniu/obsłudze pacjentów w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin w trakcje organizowanej Spartakiady transgranicznej w ramach projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej"

 1. Termin realizacji zamówienia: 20.09.2016r - 23.09.2016r
 2. Okres gwarancji: nd
 3. Warunki płatności: przelew – do 7 dni od wpływu rachunku,
 4. Inne istotne warunki zamówienia: doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, podanie ceny za dzień wykonywania usługi, uzyskanie informacji (w tym wzoru oferty) o projekcie w sekretariacie SPSPZOZ Suwałki lub kierownika projektu (Marek Wasilewski tel.87 5626405)
 5. Sposób przygotowania oferty:
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 8. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada.
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016r w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: SPSPZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki (sekretariat).
 • faxem na numer: 87 5626402
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada

Zapytanie ofertowe na obsługę pacjenta – Spartakiada zał

Wróć