Ogłoszenie (zapytanie ofertowe) – koordynator ds. zamówień publicznych

W związku z realizacją projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 SPSPZOZ w Suwałkach kieruje ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

Wróć