III Spartakiada Transgraniczna

III SPARTAKIADA TRANSGRANICZNA w ramach projektu pt. „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 już za nami.

Nasza inicjatywa, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk, zwiększa świadomość społeczną na temat chorych z zaburzeniami psychicznymi, przybliża ich problemy, poszerza wiedzę o potrzebach i o niebywałej wrażliwości chorych. Ma na celu zaktywizowanie osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania twórcze i współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach. Co ważne, w zajęciach, chorym towarzyszą ich rodziny, bliscy, przyjaciele. Wszystko dla przełamywania barier i pokonywania stereotypów.

Poprzez realizację projektu chcieliśmy przeciwdziałać społecznej izolacji i marginalizacji chorych, na którą niestety są skazywani. Dzięki temu nasi podopieczni czują się lepiej- zyskują poczucie, że nie są odtrącani i mogą razem brać udział w zajęciach.

Na Spartakiadę zaprosiliśmy władze konsularne, wojewódzkie, samorządowe, dyrektorów placówek medycznych, przedstawicieli placówek sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi psychicznie i ich podopiecznych oraz rodziny.

Uroczystego otwarcia III Spartakiady oraz powitania zgromadzonych gości dokonała Pani Bożena Łapińska Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

W uroczystym otwarciu Spartakiady wziął udział przedstawiciel Pana Posła Jarosława Zielińskiego. Urząd Marszałkowski reprezentowała Pani Wicemarszałek Anna Naszkiewicz i Pani Katarzyna Zajkowska Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawicielem na otwarciu z ramienia Urzędu Miasta był Pan Andrzej Śmiejkowski. Na uroczystość przybyli również zaproszeni dyrektorzy suwalskich placówek opieki zdrowotnej oraz Przewodniczący Rady Społecznej naszego Szpitala, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Pan Stanisław Dziemian w imieniu Starosty Suwalskiego i z MOPS–u w Suwałkach Pani Wiesława Kwaterska.

Celem, który towarzyszy temu przedsięwzięciu jest nawiązanie współpracy z krajami sąsiednimi i wymiana doświadczeń w aspekcie metod i form aktywnej terapii. Tego rodzaju aktywność, jak też inne działania integracyjne z udziałem pacjentów, są trudną do planowania dziedziną terapii w psychiatrii, ale znakomitym połączeniem rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i psychicznej, sportu, edukacji i wypoczynku.

Nasza Spartakiada to dla chorych okazja do integracji ze społeczeństwem. A dla terapeutów to wyjątkowe spotkanie stanowiące znakomitą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizowanych w zagranicznych ośrodkach metod leczenia i opieki.

W spartakiadzie uczestniczyła społeczność naszego Szpitala oraz terapeuci i pacjenci z Obwodu Kaliningradzkiego z Litwy, Białorusi, rodziny pacjentów, środowiska osób zdrowych.

Po uroczystym otwarciu spotkania drużyny rozpoczęły zmagania o nagrody w 3 kategoriach: działania malarskie, działania rzeźbiarskie, działania florystyczne pod wspólnym przesłaniem –„Ja aktywny w sztuce – interaktywne działania artystyczne.” W ramach działań malarskich każda z grup malowała swój własny mural. W ramach tych działań powstało 8 wspaniałych prac i murali, które można obecnie oglądać przechodząc przez główny korytarz naszego Szpitala.

W ramach działań rzeźbiarskich powstały przygotowane przez uczestników znakomite gliniane figury szachowe, które po końcowej obróbce będą służyły naszym podopiecznym do gry w szachy. Dzięki zmaganiom grupy florystycznej powstały przepiękne stroiki, które wzbogacą wystrój naszej placówki.

Za swoje zaangażowanie i trud każda z drużyn wyszła zwycięsko i z nagrodami oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników.

Pierwszy dzień spotkania integracyjnego zakończył się dla wszystkich chętnych uczestników dyskoteką pod chmurką.

Kolejnym dniem spotkania integracyjnego w ramach Spartakiady była dla uczestników Spartakiady wycieczka po Suwalszczyźnie. Uczestnicy odwiedzili Gołdap gdzie zwiedzili - Pijalnię Wód Mineralnych i Leczniczych” oraz Mazurską Tężnię Solankową, jedyne takie obiekty w północno – wschodniej Polsce. Kolejnym odwiedzonym miejscem przez grupę były Stańczyki. Właśnie tu, wśród uroczych pagórków i łąk, za wsią Stańczyki, znajdują się potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej budowanej w latach 1917-18, zwane Akweduktami Puszczy Rominckiej. Wycieczka zakończyła się Mszą Św. w Smolnikach i występem chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Suwałk.

Wydarzeniem interesowały się też lokalne media.

Linki do informacji:

http://www.suwalki.info/informacje-19835-Spartakiada_Transgraniczna_-_integracja_zdrowych_i_cierpiacych.html

http://www.suwalki24.pl/article/1,przelamuje-bariery-i-przeciwdziala-izolacji

https://wrotapodlasia.pl/pl/sport/sport/suwalki-iii-spartakiada-transgraniczna.html

http://bialystok.tvp.pl/27024539/spartakiada-chorych

http://centrumpr.pl/artykul/przelamuje-bariery-i-przeciwdziala-izolacji,89542.html

W imprezie wzięło udział około 200 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział oraz za stworzenie przyjaznej atmosfery.

Wróć